Voorschriften & Attesten

Het invullen van attesten en formulieren en het maken van voorschriften kan UITSLUITEND tijdens de raadpleging.

Je dient hiervoor dus een afspraak te maken.

In het kabinet beschikken we over de nodige informatie en tijd om dit correct uit te voeren. Op die manier kunnen we ook de juiste gegevens aanvullen in het globaal medisch dossier.

We begrijpen dat je soms onverwachts een voorschrift nodig hebt. In uitzonderlijke gevallen kan een voorschrift worden afgeleverd zonder raadpleging. Dit gebeurt steeds via het secretariaat dat geopend is elke voormiddag tussen 08u en 12u30.

Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging NIET toe.

Attesten voor afwezigheden om gezondheidsredenen maken ALTIJD deel uit van een consultatie.