Indien er bloedresultaten of uitslagen van specialisten bekend zijn over jou in de praktijk, kan je hierover met de artsen bellen.

Probeer het telefoongesprek kort te houden.

De artsen zullen geruststellende resultaten kort en bondig meedelen. Wanneer je meer uitgebreide inlichtingen nodig acht, kan je best een nieuwe afspraak maken. De arts zal dan ook de nodige tijd en ruimte hiervoor voorzien.

Ook de arts zelf zal je soms vragen een nieuwe afspraak te maken om de resultaten te bespreken. Sommige resultaten vragen immers meer uitleg en meer overleg tussen jou en de behandelende arts.

Om je resultaten te kennen, mag je enkel bellen elke weekdag tussen 11u30 en 12u30!

Tijdens dit uurtje zal er steeds een arts voor telefonisch overleg beschikbaar zijn voor jou.

Tel: 016/49.05.13