Globaal Medisch Dossier

De huisartsenpraktijk staat in voor het verzamelen en bijhouden van al jouw medische gegevens in jouw elektronisch Globaal Medisch Dossier.

Dankzij dit GMD is er een goede communicatie mogelijk tussen jouw huisarts, de specialist en de andere zorgverstrekkers.

Je huisarts is het best geplaatst om de juiste verwijzing naar andere zorgverstrekkers optimaal te laten verlopen. Het GMD draagt bij tot een goede kwaliteit van de zorg voor jouw gezondheid.

Voor het bijhouden en beheren van je GMD voorziet het RIZIV een vergoeding. Tijdens de eerste raadpleging van elk kalenderjaar zullen we dit rechtstreeks bij je mutualiteit aanvragen.

Vanaf dat moment geniet je tevens van 30% vermindering op het remgeld bij je huisarts. Neem hiervoor steeds je identiteitskaart mee.